maintrac Innowacyjne testy w czasie terapii przeciwnowotworowej

  • określenie z wyprzedzeniem skutecznosci danego leku

  • monitorowanie skuteczności leczenia

  • ocena agresywności nowotworu

maintrac monitoruje skuteczność terapii przeciwnowotworowej.

Poprzez wzrost ilości krążących komórek nowotworowych można ocenić aktywność nowotworu. Dzięki maintrac lekarz posiada dodatkowe narzędzie do regularnej kontroli aktywności choroby nowotworowej.

W przypadku wzrostu ilości krążących komórek nowotworowych należy zmodyfikować dotychczasowe leczenie.

Zmiany w ilości krążących komórek nowotworowych podczas terapii

W czasie leczenia ilość krążących komórek nowotworowych oznaczana jest w regularnych odstępach czasu.
Spadek krążących komórek nowotworowych = skuteczna terapia
Brak zmian = pozytywny przebieg terapii
Wzrost krążących komórek nowotworowych = konieczna optymalizacja leczenia


maintrac przed, podczas i po rozpoczęciu terapii przeciwnowotworowej

Każda choroba nowotworowa jest inna i odpowiedź na leczenie każdego pacjenta jest różna. Dlatego istotną rzeczą jest obserwacja skuteczności zastosowanego leczenia.

Nowotwór uwalnia komórki nowotworowe-krążące komórki nowotworowe-do krwi. Nawet kilka lat po operacji lub zakończeniu leczenia komórki nowotworowe mogą być obecne we krwi. W czasie przebiegu choroby nowotworowej zmiana ilości tych komórek jest czynnikiem prognostycznym. Krążące komórki nowotworowe mogą być odpowiedzialne za progresję choroby, a wczesne rozpoznanie zmian w ich ilości umożliwi lekarzowi zmianę strategii leczenia.

  • maintac jest wysoce czułą metodą służącą do wykrywania krążących komórek nowotworowych we krwi i pozwala bezpośrednio ocenić agresywność nowotworu.

  • maintrac umożliwia monitorowanie leczenia.

  • maintrac pozwala na dodatkową charakterystykę krążących komórek nowotworowych i dopasowanie odpowiedniej terapii.

  • maintrac umożliwia przeprowadzenie badania chemowrażliwości bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych. W ten sposób uzyskujemy z wyprzedzeniem inforamcję o skuteczności danego leku.


Właściwości krążących komórek nowotworowych istotne dla doboru odpowiedniej terapii

Duża gama terapii może być zastosowana tylko wtedy, jeżeli komórki nowotworowe posiadają odpowiednie właściwości. Szczególnie podczas długotrwałego leczenia cechy te mogą ulec zmianie.

Przykładowo dotyczy to obecności różnych antygenów, hormonozależnych receptorów, immunoregulatorów albo jak w przypadku raka piersi obecności receptora HER2/neu.

maintrac umożliwia dodatkową charakterystykę krążących komórek nowotworowych w każdym momencie choroby oraz dopasowanie odpowiedniej terapii.

W każdym momencie jesteśmy w stanie określić profil antygenowy krążących komórek nowotworowych.

Krążące komórki nowotworowe 1

Krążące komórki nowotworowe, które posiadają dodatkowo Ki-67 (A), PD-L1 (B) oraz recepto estrogenowy (C).

Krążące komórki nowotworowe 2

Krążące komórki nowotworowe, posiadające amplifikację HER2/neu.


Czy terapia jest skuteczna? Czy istnieje ryzyko nawrotu choroby?

Te pytania są kluczowe dla każdego pacjenta zmagającego się z chorobą nowotworową. Przy pomocy badania maintrac pomożemy Państwu na nie odpowiedzieć.

Korzyści płynące z badania maintrac:

  • Kontrola terapii.

  • Wczesne rozpoznanie nawrotu choroby.

  • Długofalowa obserwacja pacjenta nawet po zakończeniu leczenia.

Skuteczność terapii

Zdjęcie u góry:
Żywe komórki nowotworowe wykazują zieloną fluoresencję.
Martwe komórki nowotworowe są zabarwione dodatkowo na kolor czerwony.


Jakie leki wykazują największą skuteczność?

maintrac daje możliwość oceny skuteczności danego leku przed rozpoczęciem terapii. W tym celu do próbki krwi dodawany jest testowany lek w stężeniu odpowiadającym dawce dobowej przyjmowanej przez pacjenta.

Możliwe jest badanie chemowrażliwości zarówno klasycznych leków przeciwnowotworowych jak i preparatów medycyny alternatywnej.

Działanie leków na krążące komórki nowotworowe

Lek 4 wykazuje najwyższą skuteczność, w związku z czym szansa na powodzenie terapii przy zastosowaniu tego leku wzrasta.

Obumierająca komórka

Przykład obumierającej komórki nowotworowej w czasie w obecności leku cytotoksycznego.


Terapia hormonalna w leczeniu raka piersi

Terapia Tamoxifenem powyżej 5 lat jest korzystna tylko w określonych przypadkach, maintrac umożliwi ocenę, która pacjentka może profitować z przedłużenia terapii hormonalnej.

Wzrost po zakończeniu terapii hormonalnej prowadzi do wznowy.
Marginalny wzrost nie jest wskazaniem do przedłużenia terapii hormonalnej.

Po zakończeniu terapii hormonalnej wzrost ilości krążących komórek nowotworowych może być wskazaniem do ponownego jej rozpoczęcia.

Katowice

Szpital TOMMED - Echo-Med24.pl

ul. A. Fredry 22, 40-662 Katowice, tel. +48 32 307 48 64

Bydgoszcz

ul. Szosa Gdańska 31, 08-031 Osielsko k/Bydgoszczy

tel. +48 52 35 067 35