Jak wygląda zabieg hipertermii?

Jak wygląda zabieg?

Zapewniamy kompleksowe zaplecze medyczne dzięki temu, że nasz ośrodek zlokalizowany jest na terenie szpitala wielospecjalistycznego. Zabiegi przeprowadzane są przez lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowany personel medyczny przy pomocy aparatury niemieckiej firmy HECKEL, a konkretnie system HECKEL-HT 3000. To najnowocześniejsze urządzenia stosowane do tego typu zabiegów.

Jedną z zalet systemu jest możliwość monitorowania ważnych dla pacjenta parametrów życiowych. System archiwizuje przebyte zabiegi, co jest przydatne podczas planowania kolejnych.

Onkologiczna hipertermia ogólnoustrojowa
Temperatura docelowa ciała pacjenta 38,5°C-40,5°C
Długość zabiegu Ok. 3,5-4 godz.
Odczucia pacjenta Niewielki stres cieplny
Nadzór nad pacjentem Opieka personelu medycznego z nadzorem lekarza prowadzącego
Czynności monitorowane EKG, liczba oddechów, utlenowanie i ciśnienie krwi, temperatura ciała pacjenta

Przebieg zabiegu, obejrzyj film

Nadzór nad pacjentem podczas trwania zabiegu

Zapewniamy stałą opiekę nad pacjentem podczas trwania zabiegu. Zarówno lekarz nadzorujący prawidłowy przebieg wykonania procedury, jak i personel pielęgniarski są gruntownie przeszkoleni i doświadczeni w wykonywaniu hipertermii ogólnoustrojowej.


Gwarantujemy bezpieczeństwo

Przez cały czas trwania zabiegu monitorujemy najważniejsze parametry pacjenta, takie jak: EKG, liczba oddechów, utlenowanie i ciśnienie krwi, temperatura ciała pacjenta; a także temperatura w urządzeniu i czas trwania poszczególnych faz zabiegu.

Całą procedurę wykonujemy w zaplanowany sposób i jest ona całkowicie bezpieczna dla pacjenta.

Łączny czas trwania zabiegu wynosi 3,5-4,5 godziny, a zakres temperatury uzyskiwanej w ciele pacjenta waha się od 38,5°C do 40,5°C. Monitorujemy parametry pacjenta we wszystkich trzech fazach zabiegu – w fazie nagrzewania, retencji ciepła oraz wychładzania organizmu.

Podczas zabiegu pacjent leży na plecach, a jego głowa może znajdować się poza aparaturą. To szczególnie istotne w przypadku osób z klaustrofobią.

Fazy zabiegu

Faza nagrzewania – trwa od 45 do 60 minut w zależności od predyspozycji pacjenta. Ciepłota ciała pacjenta podwyższona jest do wcześniej ustalonej wartości.

Faza retencji ciepła – trwa od 90 do 120 minut. Podczas trwania tej fazy wyłączone są radiatory cieplne, a ciepłota ciała pacjenta jeszcze wzrasta. Pacjent może w tym czasie się zdrzemnąć lub zmienić pozycję ciała.

Faza wychładzania – w trakcie tej fazy następuje obniżenie temperatury ciała pacjenta do wartości ok 38°C. Kiedy ta temperatura zostanie osiągnięta, zabieg dobiega końca.


Katowice

Szpital TOMMED - Echo-Med24.pl

ul. A. Fredry 22, 40-662 Katowice, tel. +48 32 307 48 64

Bydgoszcz

ul. Szosa Gdańska 31, 08-031 Osielsko k/Bydgoszczy

tel. +48 52 35 067 35