Kto wspiera tę metodę?

Kto wspiera tę metodę?

Z uwagi na korzyści płynące z zastosowania hipertermii ogólnoustrojowej w leczeniu przeciwnowotworowym, metoda ta zyskała wsparcie towarzystw naukowych, zrzeszających wybitnych specjalistów medycyny, w tym:

  • European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO)

  • National Cancer Institute (NCI)

  • American Cancer Society (ACS)

  • Deutsche Gesellschaft für Hypertermie (DGHT)

  • Polskie Towarzystwo Hipertermii Onkologicznej (PTHO)


Cele Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej:

  1. Prowadzenie działalności naukowej oraz informacyjnej w zakresie wykorzystania hipertermii w leczeniu chorób nowotworowych.

  2. Dążenie do zapewnienia chorym na nowotwory dostępności do leczenia za pomocą hipertermii onkologicznej.

  3. Promowanie i wdrażanie standardów w zakresie stosowania hipertermii onkologicznej.

  4. Dążenie do uzyskania finansowania ze srodków publicznych procedur hipertermii w onkologii.


Od IX 2015 Prezesem Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej jest Dr hab. n. med. Bogdan Michalski


Katowice

Szpital TOMMED - Echo-Med24.pl

ul. A. Fredry 22, 40-662 Katowice, tel. +48 32 307 48 64

Bydgoszcz

ul. Szosa Gdańska 31, 08-031 Osielsko k/Bydgoszczy

tel. +48 52 35 067 35