Hipertermia w leczeniu nowotworów

Zabiegi hipertermii ogólnoustrojowej zwiększają skuteczność chemioterapii

Połączenie tych dwóch metod sprawia, że komórki nowotworowe są wrażliwsze na działanie leków cytostatycznych.

Dzięki podwyższonej temperaturze ciała zwiększa się przepływ krwi przez komórki nowotworowe. Spowodowane jest to między innymi brakiem warstwy okrężnej mięśniówki w patologicznych naczyniach krwionośnych unaczyniających tkanki nowotworowe. W znaczny sposób wpływa to na osiągnięcie większego stężenia cytostatyków w guzie nowotworowym.

W badaniach klinicznych stwierdzono kilkukrotny wzrost biodostępności cytostatyków bez jednoczesnego nasilenia się działań niepożądanych chemioterapii.


Zabiegi hipertermii ogólnoustrojowej zwiększają skuteczność radioterapii

Skuteczność radioterapii uzależniona jest między innymi od stopnia utlenowania tkanek nowotworowych, a także od fazy cyklu komórkowego, w której znajdują się komórki poddawane promieniowaniu jonizującemu.

Hipertermia ogólnoustrojowa wpływa na te komórki nowotworowe, które znajdują się w fazach podziału cyklu komórkowego powodującego ich niewrażliwość na promieniowanie.

Badania kliniczne udowodniły że efekt biobójczego promieniowania jonizującego w połączeniu z hipertermią ogólnoustrojową wzrasta nawet 9-krotnie w porównaniu do samej radioterapii. Wykazano, że hipertermia ogólnoustrojowa utrwala działanie destrukcyjne radioterapii – dotyczące szczególnie błony komórkowej komórek nowotworowych, ale także istotnych struktur wewnątrzkomórkowych np. mitochondriów.


Hipertermia ogólnoustrojowa po zakończonej chemioterapii, radioterapii i immunoterapii

Po przebytym leczeniu przeciwnowotworowym zmniejszona jest zarówno sprawność układu immunologicznego, jak i wydolność organizmu pacjenta. Zastosowanie w tym okresie hipertermii ogólnoustrojowej pobudza układ odpornościowy i zwiększa odporność pacjenta.

Wznowienia chorób nowotworowych występuje najczęściej w stosunkowo krótkim czasie od zakończenia leczenia. Hipertermia ogólnoustrojowa zmniejsza ryzyko nawrotu choroby.

Dla kogo?

Katowice

Szpital TOMMED - Echo-Med24.pl

ul. A. Fredry 22, 40-662 Katowice, tel. +48 32 307 48 64

Bydgoszcz

ul. Szosa Gdańska 31, 08-031 Osielsko k/Bydgoszczy

tel. +48 52 35 067 35