Specjaliści

Michalski

Dr hab. n. med. Bogdan Michalski

Specjalista ginekolog-onkolog
Kierownik medyczny placówki w Katowicach
Prezes Polskiego Towarzystwa Hipertermi Onkologicznej

Dr hab. n. med. Bogdan Michalski

 • Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

 • Specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz od 2004 roku specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

 • Od stycznia 2004 Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej.

 • Od września 2004 członkiem Rady Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 • Od grudnia 2005 koordynator profilaktyczny programów onkologicznych w Zespole Konsultacyjnym ds. Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w latach 2007 – 2013 przy Prezydencie Miasta Katowic.

 • Organizatorem i koordynator programu bezpłatnych szczepień przeciwko infekcji wirusowej HPV dla uczennic gimnazjum wszystkich szkół w Katowicach.

 • Autor lub współautor ok. 130 artykułów oraz ponad 80 doniesień opublikowanych w zagranicznych i polskich materiałach zjazdowych i pamiętnikach.

 • Członek Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej.

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

 • Członek Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy.

 • Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

 • Członek ESGO – Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Swoje pasje zawodowe związane z ginekologią onkologiczną oraz profilaktycznymi programami wczesnego wykrywania nowotworów płciowych kobiety rozwijał dzięki wsłuchiwaniu się w głosy tak wybitnych nauczycieli, jak: prof. Jan Zieliński, Jan Madej, Antoni Basta, Jan Steffen oraz wykładowców Europejskiej Szkoły Onkologii: HRK Barbera, Niny Einhorn, Haralda Foxa, CT Griffithsa, Jana Vermorkena.

Dzięki możliwości współpracy z Katedrą Biologii Molekularnej i Genetyki Medycznej Wydziału Farmacji w Sosnowcu kierowanej przez dr hab. n. med. Urszulę Mazurek, podjął badania nad zastosowaniem diagnostyki molekularnej w onkologii ginekologicznej.

Badania molekularne koncentrują się wokół procesu angiogenezy i limfangiogenezy i ich udziału w procesie karcionogenezy oraz hipertermii nowotworowych komórek macierzystych i szczepionek terapeutycznych.


Makarewicz

Lek. med. Adrianna Makarewicz

Onkolog kliniczny
Kierownik medyczny placówki w Osielsku k/Bydgoszczy

Lek. med. Adrianna Makarewicz

 • Onkolog kliniczny - oddział chemioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

 • Od 2008r. - asystentka w Katedrze i Klinice Brachyterapii Collegium Medicum, jako nauczyciel akademicki zajmowała się pracą dydaktyczną i naukową.

 • Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

 • Autor publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą.

 • Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO)

 • Członek Polskie Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK)

Główne zainteresowania naukowe: rak płuca, rak piersi, rak janika, macicy, szyjki, nowotwory głowy i szyi, biologia molekularna nowotworów.


Makarewicz

Lek. Michał Makarewicz

Specjalista położnictwa i ginekologii


Makarewicz

Dr n. med. Sławomir Jabłoński

Specjalista położnictwa i ginekologii

Specjalista ginekologii onkologicznej

Katowice

Szpital TOMMED - Echo-Med24.pl

ul. A. Fredry 22, 40-662 Katowice, tel. +48 32 307 48 64

Bydgoszcz

ul. Szosa Gdańska 31, 08-031 Osielsko k/Bydgoszczy

tel. +48 52 35 067 35